alarm image

Các công cụ hẹn giờ lớp là miễn phí và dễ sử dụng

Sử dụng bộ hẹn giờ lớp học này trực tuyến cho nhiều hoạt động trong lớp

00:00
rating-img
Rate this tool
5.00/5   2 votes
how to image

Cách đặt báo thức bằng đồng hồ báo thức trực tuyến

  1. 1.Nhấp vào cài đặt báo động
  2. 2.Đặt thời gian thích hợp cho báo động
  3. 3.Chọn âm thanh mà bạn chọn
  4. 4.Nhấp vào gửi để thiết lập báo động, đó là nó!
Bookmark this webpage